Offshore en baggerwerken

Kwaliteitsboeien en drijvers voor de offshore- en baggerindustrie

Offshore en baggerwerken

Maru Watersport & Industrie levert aan offshore bedrijven die gespecialiseerd zijn in activiteiten op zee, zoals olie- en gaswinning en windmolenparken. Als sinds 1960 leveren wij Polyform boeien en drijvers aan offshore bedrijven in zowel binnen- als buitenland.

Polyform Noorwegen staat bekend om zijn hoogwaardige boeien en drijvers. Dit is van groot belang in de offshore-industrie. De boeien en drijvers van Polyform worden in de offshore industrie onder andere gebruik als:

  • Markeer- en navigatieboeien: De boeien van Polyform worden vaak gebruikt om belangrijke gebieden op zee te markeren, zoals scheepvaartroutes en locaties van onderzeese installaties. Deze boeien zijn essentieel voor veilige navigatie op zee.
  • Aanmeerboeien: Op olieplatforms en windmolenparken worden aanmeerboeien vaak gebruikt bij het aanmeren van schepen en onderhoudsboten.
  • Windmolenparken: Bij offshore windmolenparken worden boeien gebruikt om de locaties van turbines en onderzeese kabels te markeren.

De boeien en drijvers van Polyform zijn duurzaam en zijn bestand tegen de zware omstandigheden op zee.

Boeien voor baggerbedrijven

Baggerbedrijven maken al sinds jaar en dag gebruik van Polyform boeien, onder andere voor:

  • Markering van baggerlocaties: Baggerbedrijven moeten vaak specifieke gebieden markeren waar baggerwerkzaamheden plaatsvinden. De boeien van Polyform worden ingezet om deze locaties te markeren en andere schepen op de hoogte te brengen van de werkzaamheden.
  • Verankering en positionering van baggerschepen: Boeien kunnen worden gebruikt als verankeringspunten voor baggerschepen. Ze helpen bij het stabiel houden van de schepen tijdens het baggerproces, vooral in wisselende zeegang en getijden.
  • Bescherming van buizen en leidingen: Tijdens baggerwerkzaamheden kunnen onderzeese buizen, kabels en leidingen worden blootgesteld. De Polyform boeien worden gebruikt om dit te markeren en te beschermen. Ook bieden wij onderwaterboeien voor het drijvend houden van o.a. onderzeese kabels.
  • Veiligheid en signalering: Boeien worden gebruikt om zones aan te geven waar baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Dit waarschuwt andere scheepvaart om uit de buurt te blijven.
Maru - offshore-pick-up-buoy-modular-pennant-mooring-1